Pudełko archiwizacyjne 325x235x235 mm. karton posiada konstrukcję bardzo łatwą do samodzielnego złożenia.
Pudełko archiwizacyjne 475x330x235 xmm. karton posiada konstrukcję bardzo łatwą do samodzielnegoożenia.

Kategorie

Dostawcy

Producenci

Tpay

Poleć nas znajomym

Regulamin sklepu internetowego Fasonowe.pl- aktualizacja z dnia 20-02-2014

Regulamin Sklepu Internetowego Fasonowe.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.Fasonowe.pl
Złożenie przez klienta zamówienia na określony produkt/produkty oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz domeny jest firma gama-pack z siedzibą w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 27B nip: 536-000-75-38 regon: 011417852 posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr: 443, adres korespondencyjny: gama-pack ul. Kolejowa 22 73-115 Dolice

2. Właścicielem witryny internetowej jest firma Gama-Pack..
Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie oraz modyfikacja udostępnionych plików bądź opisów jest zabroniona.

3. Oferta prezentowana na stronach internetowych firmy gama-pack nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym może składać każdy, firma GAMA-Pack zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia zamówienia, bez podania przyczyn.

5. W celu realizacji zamówienia jest wymagana zapłata za zamówiony towar + koszt wysyłki określony w zakładce "koszt dostawy", w przypadku użytkowników zarejestrowanych jako "firma" z przyznanym odroczonym terminem zapłaty zamówienie przechodzi do realizacji po potwierdzeniu zamówienia.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia - zamówienie jest anulowane i nie stanowi wstępnej umowy kupna-sprzedaży.

7. Domyślnym potwierdzeniem zawarcia transakcji sprzedaży jest paragon fiskalny, dołączony do przesyłki (paragonu należy szukać w przezroczystej kopercie kurierskiej - pod listem przewozowym).

8. Na życzenie kupującego zostaje wystawiona faktura VAT, w celu otrzymania faktury VAT należy zdefiniować dane do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy; adres; numer nip), a następnie przy składaniu zamówienia zaznaczyć odpowiednią rubrykę informującą o chęci otrzymania faktury VAT.

9. Faktury VAT dostarczane są w wersji elektronicznej (wysyłane na e-mail klienta). Link z adresem do pobrania faktury VAT jest wysyłany w osobnej wiadomości e-mail generowanej przez System. Fakturę VAT bądź inny dokument księgowy przypisany do zamówienia można pobrać na stronie gama-pack.pl zakładka panel klienta / moje zamówienia /

10. Aby otrzymać fakturę proforma należy ją wygenerować po złożeniu zamówienia - zakładka panel klienta / moje zamówienia / czerwona ikona. Możliwość wygenerowania faktury proforma jest dostępna przy dokumencie sprzedaży - faktura VAT. Faktura proforma jest dostępna przez 7 dni od daty złożenia zamówienia.

11. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT po wcześniejszym wydaniu paragonu fiskalnego, należy odesłać listownie (list polecony, priorytet) paragon w terminie do 7 dni od daty wystawienia paragonu, wraz z pisemnie podanymi danymi do faktury VAT na adres: gama-pack ul. Kolejowa 22; 73-115 Dolice (z dopiskiem paragon nr zamówienia)

12. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 5 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie bankowym firmy gama-pack / potwierdzenia zamówienia (dot. zamówień z odroczonym terminem płatności).

13. Czas realizacji uzależniony jest od daty złożenia zamówienia / odnotowania wpłaty.

14. Zamówienia za które wpłata zostanie odnotowana po godzinie 11:20 / zostaną potwierdzone po godzinie 11:20 status realizacji - wysyłka przechodzi na następny dzień roboczy.

15. W przypadku zamówienia zawierającego większą liczbę paczek niż 1 - czas realizacji może ulec wydłużeniu - pierwsza paczka zawierająca część zamawianego towaru zostaje wysłana zgodnie z pkt. 11. Pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 2 - 7 dni roboczych.

16. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówień z opóźnieniem - ze względu na chwilowy brak materiału, awarii maszyny, wypadek losowy, siłę wyższą.

17. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia należność wpłacona na nasze konto zostanie zwrócona przelewem bankowym na numer konta z którego została wykonana, chyba, że klient zażąda zwrotu należności na inne konto.

18. Firma gama-pack nie odpowiada za czas doręczenia przesyłki firmami kurierskimi.

19. Przesyłka staje się własnością klienta w chwili wydania paczki z zamówieniem kurierowi odbierającemu przesyłkę z firmy gama-pack.

20. W przypadku wydłużenia okresu doręczenia przesyłki (od momentu wydania paczki do chwili odbioru) firma gama-pack nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia.

21. Odbierający przesyłkę z zamówionym towarem zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości i stanu jakościowego w obecności kuriera. W przypadku braków/uszkodzeń odbierający musi zażądać od kuriera doręczającego wystawienia protokołu szkody - zawierającego pełną specyfikację zawartości paczki, opis uszkodzeń. W przypadku braku protokołu szkody - nie ma podstaw do reklamacji towaru - ze względu na ilość; uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

REKLAMACJE i ZWROTY

1. Kupującemu przysługuje możliwość zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 dni od daty odbioru zamówienia - bez podania przyczyn.

2. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt oraz własnym przewoźnikiem.

3. Zwracany towar należy dostarczyć na adres: gama-pack ul. Kolejowa 22 73-115 Dolice.

4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania (opakowania zbiorcze nie mogę być uszkodzone; pudełka nie mogą być złożone, zaklejone taśmą, itd)

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny (w przypadku gdy wybrano fakturę VAT - nie należy jej zwracać - do faktury zostanie wystawiona faktura korygująca).

6. firma gama-pack zwróci należność za zamawiany towar (bez kosztów wysyłki) na wskazany numer konta - przelewem bankowym.

7. Kupującemu przysługuje możliwość reklamacji zamawianego towaru z tytułu niezgodności, bądź wad ukrytych.

8. Reklamację należy zgłosić pisemnie / e-mail

9. Firma gama-pack rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

10. Podstawą reklamacji może być wada ukryta towaru, niezgodność rozmiaru większa niż 1%.

11. Firma gama-pack po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad na własny koszt oraz odebrać wadliwy towar.

12. W przypadku braku możliwości dosłania towaru wolnego od wad firma gama-pack zwróci należność za reklamowany towar.

13. Firma gama-pack nie przyjmuje reklamacji na działalność firm z którymi współpracuje.

14. Firma gama-pack nie ponosi odpowiedzialności za działalność firm z którymi współpracuje.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza strona NIE WYKORZYSTUJE stałych plików cookies.

2. Dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny są przechowywane w tzw. sesjach (z wykorzystaniem pliku cookies - sesyjnego - jest to plik tymczasowy zawierający określony czas trwania sesji).

3. Operatorem serwisu jest firma gama-pack, ul. Kolejowa 22, 73-115 Dolice nip: 536-000-75-38

4. Operator serwisu przechowuje dane osobowe osoby rejestrującej się na stronie, po akceptacji regulaminu strony. Podstawowe dane osobowe użytkownika strony to adres e-mail oraz hasło dostępu. Adres e-mail oraz hasło służą do późniejszego logowania na stronie (stwierdzenia tożsamości osoby). Firma gama-pack wymaga podania dodatkowych danych użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość, numer telefonu kontaktowego - na podstawie tych danych firma gama-pack może realizować swoje usługi (wysyłanie zamówienia do klienta).

5. Firma gama-pack traktuje dane osobowe klienta jako dane poufne.

6. Firma gama-pack nie udostępnia danych osobowych klientów (z wyłączeniem przekazania danych osobowych w formie listu przewozowego, potwierdzenia nadania, bądź innego dokumentu stwierdzającego wysłanie przesyłki)

7. Firma gama-pack nie wysyła wiadomości e-mail z reklamami oraz ofertami handlowymi, bez wyrażenia zgody przez użytkownika.

8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie reklam w postaci wiadomości e-mail, przez zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych rozumie się odznaczenie chceckbox'a "newsletter" w chwili rejestracji.

9. Serwis wysyła automatyczne wiadomości e-mail z informacjami o: przyjęciu nowego zamówienia złożonego przez użytkownika; zmianie statusu zamówienia; informacją o nadaniu paczki; informacją o fakcie realizacji całego zamówienia; przypomnieniem o zapłacie za fakturę terminową.

10. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe.

11. Użytkownik ma prawo usunięcia swoich danych osobowych.

Nieodebranie przesyłki przez zamawiającego.
Firma Gama-Pack zastrzega sobie prawo do :
1. w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana przez zamawiającego, pomimo dokonanych prób doręczenia ( np. nieobecność odbiorcy ) i jest z powrotem transportowana przez firmę dostarczającą do firmy Gama-Pack to koszt transportu powrotnego jest do uregulowania przez zamawiającego. Firma Gama-Pack ma prawo żądać od zamawiającego zwrotu kosztów poniesionych na opłacenie transportu powrotnego.
2. w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana przez zamawiającego, pomimo dokonanych prób doręczenia ( np. nieobecność odbiorcy ) i jest z powrotem transportowana przez firmę dostarczającą do firmy Gama-Pack to ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe jedynie po opłaceniu przez zamawiającego kosztów ponownego transportu jak i kosztów transportu do firmy Gama-Pack związanych z nieodebraniem przesyłki przez zamawiającego.
3. Firma Gama-Pack nie zwraca kosztów transportu przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez zamawiającego jak i nieodebrania zamówionej przesyłki.


Złożenie zamówienia na stronach firmy gama-pack ( www.Fasonowe.pl ), zamówień pisemnych e-mail kierowanych do firmy gama-pack oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, w przypadku zamówień składanych przez osoby fizyczne - ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego.