Kategorie

Teczka z gumką a5 155x220 + DOWOLNY NADRUK 10szt

Dostawcy

Producenci

Regulamin sklepu internetowego Fasonowe.pl- aktualizacja z dnia 20-02-2014

Regulamin Sklepu Internetowego Fasonowe.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.Fasonowe.pl
Złożenie przez klienta zamówienia na określony produkt/produkty oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz domeny jest firma gama-pack 73-115 Dolice, ul. Kolejowa 22 nip: 536-000-75-38 regon: 011417852 posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr: 443, adres korespondencyjny: gama-pack ul. Kolejowa 22 73-115 Dolice

2. Właścicielem witryny internetowej jest firma Gama-Pack..
Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie oraz modyfikacja udostępnionych plików bądź opisów jest zabroniona.

3. Oferta prezentowana na stronach internetowych firmy gama-pack nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym może składać każdy, firma GAMA-Pack zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia zamówienia, bez podania przyczyn.

5. W celu realizacji zamówienia jest wymagana zapłata za zamówiony towar + koszt wysyłki określony w zakładce "koszt dostawy", w przypadku użytkowników zarejestrowanych jako "firma" z przyznanym odroczonym terminem zapłaty zamówienie przechodzi do realizacji po potwierdzeniu zamówienia.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia - zamówienie jest anulowane i nie stanowi wstępnej umowy kupna-sprzedaży.

7. Domyślnym potwierdzeniem zawarcia transakcji sprzedaży jest paragon fiskalny, dołączony do przesyłki (paragonu należy szukać w przezroczystej kopercie kurierskiej - pod listem przewozowym).

8. Na życzenie kupującego zostaje wystawiona faktura VAT, w celu otrzymania faktury VAT należy zdefiniować dane do wystawienia faktury VAT (nazwa firmy; adres; numer nip), a następnie przy składaniu zamówienia zaznaczyć odpowiednią rubrykę informującą o chęci otrzymania faktury VAT.

9. Faktury VAT dostarczane są w wersji elektronicznej (wysyłane na e-mail klienta). Link z adresem do pobrania faktury VAT jest wysyłany w osobnej wiadomości e-mail generowanej przez System. Fakturę VAT bądź inny dokument księgowy przypisany do zamówienia można pobrać na stronie gama-pack.pl zakładka panel klienta / moje zamówienia /

10. Aby otrzymać fakturę proforma należy ją wygenerować po złożeniu zamówienia - zakładka panel klienta / moje zamówienia / czerwona ikona. Możliwość wygenerowania faktury proforma jest dostępna przy dokumencie sprzedaży - faktura VAT. Faktura proforma jest dostępna przez 7 dni od daty złożenia zamówienia.

11. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT po wcześniejszym wydaniu paragonu fiskalnego, należy odesłać listownie (list polecony, priorytet) paragon w terminie do 7 dni od daty wystawienia paragonu, wraz z pisemnie podanymi danymi do faktury VAT na adres: gama-pack ul. Kolejowa 22; 73-115 Dolice (z dopiskiem paragon nr zamówienia)

12. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 5 dni roboczych od odnotowania wpłaty na koncie bankowym firmy gama-pack / potwierdzenia zamówienia (dot. zamówień z odroczonym terminem płatności).

13. Czas realizacji uzależniony jest od daty złożenia zamówienia / odnotowania wpłaty.

14. Zamówienia za które wpłata zostanie odnotowana po godzinie 11:20 / zostaną potwierdzone po godzinie 11:20 status realizacji - wysyłka przechodzi na następny dzień roboczy.

15. W przypadku zamówienia zawierającego większą liczbę paczek niż 1 - czas realizacji może ulec wydłużeniu - pierwsza paczka zawierająca część zamawianego towaru zostaje wysłana zgodnie z pkt. 11. Pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 2 - 7 dni roboczych.

16. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówień z opóźnieniem - ze względu na chwilowy brak materiału, awarii maszyny, wypadek losowy, siłę wyższą.

17. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia należność wpłacona na nasze konto zostanie zwrócona przelewem bankowym na numer konta z którego została wykonana, chyba, że klient zażąda zwrotu należności na inne konto.

18. Firma gama-pack nie odpowiada za czas doręczenia przesyłki firmami kurierskimi.

19. Przesyłka staje się własnością klienta w chwili wydania paczki z zamówieniem kurierowi odbierającemu przesyłkę z firmy gama-pack.

20. W przypadku wydłużenia okresu doręczenia przesyłki (od momentu wydania paczki do chwili odbioru) firma gama-pack nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia.

21. Odbierający przesyłkę z zamówionym towarem zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości i stanu jakościowego w obecności kuriera. W przypadku braków/uszkodzeń odbierający musi zażądać od kuriera doręczającego wystawienia protokołu szkody - zawierającego pełną specyfikację zawartości paczki, opis uszkodzeń. W przypadku braku protokołu szkody - nie ma podstaw do reklamacji towaru - ze względu na ilość; uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

REKLAMACJE i ZWROTY

1. Kupującemu przysługuje możliwość zwrotu zamówionego towaru w terminie do 14 dni od daty odbioru zamówienia - bez podania przyczyn.

2. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt oraz własnym przewoźnikiem.

3. Zwracany towar należy dostarczyć na adres: gama-pack ul. Kolejowa 22 73-115 Dolice.

4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania (opakowania zbiorcze nie mogę być uszkodzone; pudełka nie mogą być złożone, zaklejone taśmą, itd)

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny (w przypadku gdy wybrano fakturę VAT - nie należy jej zwracać - do faktury zostanie wystawiona faktura korygująca).

6. firma gama-pack zwróci należność za zamawiany towar (bez kosztów wysyłki) na wskazany numer konta - przelewem bankowym.

7. Kupującemu przysługuje możliwość reklamacji zamawianego towaru z tytułu niezgodności, bądź wad ukrytych.

8. Reklamację należy zgłosić pisemnie / e-mail

9. Firma gama-pack rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

10. Podstawą reklamacji może być wada ukryta towaru, niezgodność rozmiaru większa niż 1%.

11. Firma gama-pack po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad na własny koszt oraz odebrać wadliwy towar.

12. W przypadku braku możliwości dosłania towaru wolnego od wad firma gama-pack zwróci należność za reklamowany towar.

13. Firma gama-pack nie przyjmuje reklamacji na działalność firm z którymi współpracuje.

14. Firma gama-pack nie ponosi odpowiedzialności za działalność firm z którymi współpracuje.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza strona NIE WYKORZYSTUJE stałych plików cookies.

2. Dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny są przechowywane w tzw. sesjach (z wykorzystaniem pliku cookies - sesyjnego - jest to plik tymczasowy zawierający określony czas trwania sesji).

3. Operatorem serwisu jest firma gama-pack, ul. Kolejowa 22, 73-115 Dolice nip: 536-000-75-38

4. Operator serwisu przechowuje dane osobowe osoby rejestrującej się na stronie, po akceptacji regulaminu strony. Podstawowe dane osobowe użytkownika strony to adres e-mail oraz hasło dostępu. Adres e-mail oraz hasło służą do późniejszego logowania na stronie (stwierdzenia tożsamości osoby). Firma gama-pack wymaga podania dodatkowych danych użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość, numer telefonu kontaktowego - na podstawie tych danych firma gama-pack może realizować swoje usługi (wysyłanie zamówienia do klienta).

5. Firma gama-pack traktuje dane osobowe klienta jako dane poufne.

6. Firma gama-pack nie udostępnia danych osobowych klientów (z wyłączeniem przekazania danych osobowych w formie listu przewozowego, potwierdzenia nadania, bądź innego dokumentu stwierdzającego wysłanie przesyłki)

7. Firma gama-pack nie wysyła wiadomości e-mail z reklamami oraz ofertami handlowymi, bez wyrażenia zgody przez użytkownika.

8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie reklam w postaci wiadomości e-mail, przez zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych rozumie się odznaczenie chceckbox'a "newsletter" w chwili rejestracji.

9. Serwis wysyła automatyczne wiadomości e-mail z informacjami o: przyjęciu nowego zamówienia złożonego przez użytkownika; zmianie statusu zamówienia; informacją o nadaniu paczki; informacją o fakcie realizacji całego zamówienia; przypomnieniem o zapłacie za fakturę terminową.

10. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe.

11. Użytkownik ma prawo usunięcia swoich danych osobowych.

12. Zgodnie z dyrektywą OMNIBUS informujemy,  że nie korzystamy z możliwości zamieszczania recenzji produktowych w ramach swojego sklepu i nie publikujemy  opinii o oferowanych przez siebie produktach.

Nieodebranie przesyłki przez zamawiającego.
Firma Gama-Pack zastrzega sobie prawo do :
1. w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana przez zamawiającego, pomimo dokonanych prób doręczenia ( np. nieobecność odbiorcy ) i jest z powrotem transportowana przez firmę dostarczającą do firmy Gama-Pack to koszt transportu powrotnego jest do uregulowania przez zamawiającego. Firma Gama-Pack ma prawo żądać od zamawiającego zwrotu kosztów poniesionych na opłacenie transportu powrotnego.
2. w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana przez zamawiającego, pomimo dokonanych prób doręczenia ( np. nieobecność odbiorcy ) i jest z powrotem transportowana przez firmę dostarczającą do firmy Gama-Pack to ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe jedynie po opłaceniu przez zamawiającego kosztów ponownego transportu jak i kosztów transportu do firmy Gama-Pack związanych z nieodebraniem przesyłki przez zamawiającego.
3. Firma Gama-Pack nie zwraca kosztów transportu przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy kupna przez zamawiającego jak i nieodebrania zamówionej przesyłki.


Złożenie zamówienia na stronach firmy gama-pack ( www.Fasonowe.pl ), zamówień pisemnych e-mail kierowanych do firmy gama-pack oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, w przypadku zamówień składanych przez osoby fizyczne - ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego.